W sprawie:
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy w zakresie dożywianiaW sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie

Data uchwały:
2006-04-27

Numer uchwały:
XXXII/187/06

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2006-05-01

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 98, poz. 1705 z dnia 20.05.2006 r.