W sprawie:
W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów

Data uchwały:
2006-02-21

Numer uchwały:
XXX/173/06

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2006-04-11

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 66, poz. 1062 z dnia 28.03.2006 r.