W sprawie:
W sprawie poboru w drodze inkasa podatków stanow. dochód gminy oraz zasad wynagradzania za inkaso

Data uchwały:
2007-04-03

Numer uchwały:
VI/45/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2007-05-05

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 99, poz. 1219 z dnia 20.04.2007 r.

Uchylona Uchwałą nr VII/30/11 z 27.04.2011 r.