W sprawie:
W sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagr. nauczycielom zatrud. w szkołach i placówkach oświatow. prowadz. przez gminę na 2007 r.

Data uchwały:
2007-01-30

Numer uchwały:
IV/32/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2007-01-01

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 79, poz. 902 z dnia 23.03.2007 r.

Nie obowiązuje