Nadzoruje gospodarkę gruntami, rozwój rolnictwa, ochronę środowiska oraz gospodarkę wodno - ściekową i mieszkalnictwo.

Skład komisji:

- Krzyśków Henryk - Przewodniczący komisji
- Tłusty Waldemar - członek komisji
- Chomiak Jan - członek komisji
- Dziura Krzysztof - członek komisji
- Skibiński Wojciech - członek komisji