Nadzoruje funkcjonowanie oświaty, sportu, pomocy społecznej i placówek służby zdrowia.

Skład komisji:

- Delanowski Jerzy - Przewodniczący komisji
- Łuniewski Zbigniew - członek komisji
- Grega Irena - członek komisji
- Tłusty Waldemar - członek komisji
- Wojnarowicz Kazimierz - członek komisji