Nadzoruje opracowywanie Statutu Gminy, statutów gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

Skład komisji:

- Bochenek Sabina - Przewodnicząca komisji
- Łuniewski Zbigniew - członek komisji
- Ziętek Janina - członek komisji
- Wójcik Andrzej - członek komisji
- Skibiński Wojciech - członek komisji