W sprawie:
W sprawie zmiany uchwały nr XIII/61/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 stycznia 2004 r. dot. przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mściwojów na lata 2004-2014

Data uchwały:
2004-10-22

Numer uchwały:
XVIII/88/04

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2004-10-22