W sprawie:
Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów Nr XIII/61/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Mściwojów na lata 2004-2014

Data uchwały:
2005-01-28

Numer uchwały:
XXI/105/05

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2005-01-28