W sprawie:
Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XIII/61/04 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mściwojów na lata 2004-2014

Data uchwały:
2006-07-23

Numer uchwały:
XXXIV/203/06

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2006-07-23