W sprawie:
Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojównr XIII/61/04 z dnia 29.01.2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mściwojow na lata 2004-2014

Data uchwały:
2006-10-19

Numer uchwały:
XXXVI/215/06

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2006-10-19