Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 30 września 2006 r.

[Podstawa prawna: Art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)]

1. Dochody gminy 5 423 605,71 zł
2. Wydatki gminy 5 630 555,12 zł
3. Deficyt budżetu gminy 206 949,41 zł