Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 30 czerwca 2006 r.

[Podstawa prawna: Art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)]

1. Dochody gminy 3 580 803,93 zł
2. Wydatki gminy 3 501 772,73 zł
3. Nadwyżka budżetu gminy 79 031,20 zł