Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 31 marca 2006 r.

[Podstawa prawna: Art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)]

1. Dochody gminy 1 778 027,- zł
2. Wydatki gminy 1 631 177,- zł
3. Nadwyżka budżetu gminy 146 850,- zł