Mściwojów, dnia 16 listopada 2007 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO SPECIALISTY DS. WODNO-KANALIZACYJNYCH W MŚCIWOJOWIE

Pełniący obowiązki Kierownika ZGK Mściwojów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na w/w stanowisko urzędnicze został zatrudniony Pan Piotr Jaworski.

Uzasadnienie:
Pan Piotr Jaworski spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada  wykształcenie wyższe – biotechnologia w ochronie środowiska.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się znajomością zagadnień związanych z pracą na tym  stanowisku.


Bochenek Stanisław

p.o. Kierownik ZGK Mściwojów