W sprawie:
W sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej na cele mieszkaniowe, stanowiącej własność Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2008-02-29

Numer uchwały:
XIII/102/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty odłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
 

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 112, poz. 1328 z dnia 24.04.2008 r.

Uchylona Uchwałą nr XIV/117/08 z 15.04.2008 r.