W sprawie:
W sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów na rok 2008

Data uchwały:

2008-02-29

Numer uchwały:
XIII/103/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty odłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Z mocą od:
2008-01-01

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 112, poz. 1329 z dnia 24.04.2008 r.

Nie obowiązuje