W sprawie:
Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów nr XIII/61/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Mściwojów na lata 2004-2014.

Data uchwały:
2008-03-15

Numer uchwały:
XIV/110/07

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2008-03-15