SPRAWA: RM-004

 

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych .

2.        (druk do pobrania poniżej, lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 14  )

3.       Dowód tożsamości – do wglądu

Druk RM-004-01 Wniosek o wydanie  zezwolenia na uprawę

 

OPŁATY

 

Opłata skarbowa :

- za wniosek – 5,00zł

- za każdy załącznik – 0,50 zł

- za wydanie zezwolenia – 25 zł

 płatna w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Jaworze Oddział Mściwojów

 nr 08 864710200210000320020025

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA  DOKUMENTÓW  I OSOBA  ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ

Urząd Gminy Mściwojów, 59-007 Mściwojów  -  sekretariat. lub  Iwona Stachera, pokój nr  14

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  ORAZ  TRYB  ODWOŁAWCZY

 

nie później niż w ciągu 30 dni

 

Tryb odwoławczy

   Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni.

PODSTAWA PRAWNA

 

art. 34 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (tekst jednolity 2003r. Dz.U. nr 24, poz.198)

 

INFORMACJE  DODATKOWE

1)       Wójt odmówi wydania zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych, jeżeli ubiegający się o jego wydanie nie daje gwarancji należytego zabezpieczenia zbioru z tych upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w wyżej wymienionej ustawie.

2)       Uprawa jest również uzależniona od umowy kontraktacji prowadzącego uprawę z podmiotem prowadzącym kontraktację na podstawie zezwolenia właściwego wojewody.

3)     Powierzchnia uprawy zależy od powierzchni przeznaczonej przez Wojewodę dla całości gminy.