W sprawie:
W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Data zarządzenia:
2008-06-04

Numer zarządzenia:
29/F/08

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2008-06-04