Protokół
z dnia 22.12.2008r. Komisji ds. naboru kandydatów na stanowisko głównego księgowego GOPS w Mściwojowie
.

Komisja w składzie:
1. Artur Stępień
2. Małgorzata Kowalczewska
3. Aleksandra Gawron


W pierwszym etapie konkursowego naboru pracownika na stanowisko głównego księgowego GOPS w Mściwojowie Komisja dokonała w dniu 22.12.2008 r. o godz.11:00 oficjalnego otwarcia ofert co do spełnienia wymagań formalnych przez kandydata na w/w stanowisko.

1. Ofertę złożyła Pani Bożena Sowa

2. Komisja stwierdza,że przedstawiona oferta spełnia wymogi formalne kandydatury na powyższe stanowisko głównego księgowego.

3. Informację o powyższej treści, (liste kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w GOPS w Mściwojowie) Komisja wnosi o umieszczenie BIP Urzędu Gminy w Mściwojowie - niezwłocznie.

4. W drugim etapie procedury naboru Komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z w/w kandydatką - w terminie do 30.12.2008 r. O dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydatka powiadomiona zostanie pisemnie (29.12.2008r.)

Na tym protokół zakończono i podpisano: