W sprawie:
W sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.

Data zarządzenia:

2008-10-29

Numer zarządzenia:
59/F/08

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2008-10-29