Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 30 września 2009 r.

[Podstawa prawna: Art. 14, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104)]

1. Dochody gminy 7 175 503,43 zł
2. Wydatki gminy 7 164 173,45
3. Nadwyżka budżetu gminy 11 329,98 zł