Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów za 2008 r.

[Podstawa prawna: Art. 14, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)]


1. Dochody gminy 9.422.290,42 zł
2. Wydatki gminy 10.851.031,50 zł
3. Deficyt budżetu gminy 1.428.741,08 zł
4. Zobowiązania wymagalne 0
5. Dotacje otrzymane z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego 2.080,00 zł
6. Dotacje udzielone innym jednostkom
samorządu terytorialnego 100.787,65 zł
7. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 0
8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł:

Lp.

Nazwisko imię

Kwota zł.

Przyczyny odroczenia

1

Futrowski Andrzej

783,00

Spalenie zboża

2

Rębisz Jacek

830,00

Trudna sytuacja finansowa

3

Makowski Zygmunt

502,00

Trudna sytuacja finansowa

4

Fudali Józef

882,00

Trudna sytuacja finansowa

5

Żmuda Tadeusz

1.375,00

Trudna sytuacja finansowa

6

Dębicki Grzegorz

632,00

Trudna sytuacja finansowa

7

Tomczuk Józef

1.105,00

Trudna sytuacja finansowa

8

Andruszyn Dorota

1.142,00

Trudna sytuacja finansowa

9

Sadłowski Waldemar

658,00

Trudna sytuacja finansowa

10

Wrona Jan

915,00

Trudna sytuacja finansowa

11

Nowakowska Agnieszka

1.286,00

Trudna sytuacja finansowa

12

Chomiak Andrzej

1.585,00

Trudna sytuacja finansowa

13

Basiura Zbigniew

857,00

Trudna sytuacja finansowa

14

Kartkowska Krystyna

1.739,00

Trudna sytuacja finansowa

9. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł:
- Chomiak Andrzej - 3.353,19 zł.- przyczyna -trudna sytuacja finansowa


10. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:
- Ulgi z tytułu kupna gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego:

Sadłowski Waldemar, Woźny Hieronim, Boczula Joanna, Zbroiński Przemysław, Mazurkiewicz Przemysław, Bieńkowska Bożena, Opora Krzysztof, Golonka Franciszek, Adamek Jadwiga, Paruch Jan, Mironiuk Stanisław, Borek Marcin, Fijołek Andrzej, Michalak Władysława, Puciato Andrzej, Piórkowska Anna i Leszek.

- Zwrot podatku akcyzowego zwartego cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
Anczewski Łukasz, Aankus Andrzej, Baran Andrzej, Bartnik Daniel, Basiura Mirosława, Białczak Jolanta, Bigus Adam, Błaszczykiewicz Jerzy, Boberda Krzysztof, Boczula Krzysztof, Borek Marcin, Byczek Franciszek, Byczek Piotr, Chowaniec Roman, Chudzik Henryk, Chudzik Roman, Cwyl Jan, Czekaj Marek, Dębicki Grzegorz, Dębicki Mariusz, Duziak Grzegorz, Dziduszko Stanisław, Dziubek Krzysztof, Fudali Józef, Dziura Krzysztof, Funtowicz Jolanta, Futrowski Andrzej, Gawron Henryk, Glinda Cezary, Golonka Franciszek, Gospodarstwo Nasienno-Rolne Snowidza Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolno-handlowe Godziszowa Sp. z o.o. Grudziński Krzysztof, Grzywa Kazimierz, Grzywa Maciej, Hodowla Roślin Snowidza Sp. z o.o., Hopek Zbigniew, Hopek Daniel , Horodecki Piotr, Idczak Leonard, Ignatiuk Waldemar, Janczewski Piotr, Jarosz Jan, Jaroszewicz Jadwiga, Jaworski Ryszard, Kipa Bogdan, Kipa Tomasz, Klepek Ernest, Kleniuk Tomasz, Kotliński Jarosław, Kowalczewski Mariusz, Kożuszek Janina, Krasowiak Henryk, Krawczyk Andrzej, Krupa Arkadiusz, Kryczka-Gillmaier Edyta, Krzyśków Henryk, Kubacka Joanna, Lechniak Zygmunt, Leja Grzegorz, Magoń Andrzej, Majchrzak Ryszard, Markowski Jan, Markowski Stanisław, Mazur Krystian, Mazur Stanisław, Mazurkiewicz Przemysław, Olchówka Irena, Olchówka Michał, Olchówka Tomasz, Paszyński Jan, Piaskowski Bronisław, Pietrzyk Elżbieta, Pięta Ignacy, Pinda Wiesław, Podolski Tadeusz, Przybyłowicz Józef, Przybyłowicz Krystyna, Rębisz Bogdan, Roczniak Benedykt, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Czernica, Róg Agnieszka, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Targoszyn, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Siekierzyce, Ryznar Zdzisław, Rzepa Małgorzata, Sadłowski Waldemar, Sadłowski Łukasz, Sienkiewicz Ryszard, Słuja Piotr, Smyk Dariusz, Snoch Mirosław, Sołtys Wiktor, Soroka Ryszard, Soroka Zygmunt, Suszek Grzegorz, Szewczuk Kazimierz, Szymonowicz Ryszard, Ścibor Mariola, Tłusty Waldemar, Tomczuk Henryk, Toruń Stanisław, Trybuła Robert, Trzeciakiewicz Henryk, Wojciechowski Kazimierz, Wojciechowski Jarosław, Woźniak Danuta, Woźniakiewicz Witold, Woźnicki Tadeusz, Woźny Hieronim, Wrona Jan, Zimróz Józef, Zymon Dariusz, Żmuda Tadeusz.