W sprawie:
W sprawie zmiany uchwały nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2008-06-30

Numer uchwały:
XIX/141/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty odłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 207, poz. 2318 z dnia 29.07.2008 r.