W sprawie:
W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Mściwojów

Data uchwały:
2008-08-28

Numer uchwały:
XX/147/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2008-09-01

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 294, poz. 3273 z dnia 13.11.2008 r.