W sprawie:
Zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mściwojów Nr XXV/159/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Data uchwały:
2008-08-28

Numer uchwały:
XX/148/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 250, poz. 2725 z dnia 16.09.2008 r.