W sprawie:
W sprawie zmiany uchwały Nr XX/103/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat

Data uchwały:
2008-10-22

Numer uchwały:
XXI/153/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 294, poz. 3275 z dnia 13.11.2008 r.