W sprawie:
W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych w imieniu organu właściwego dłużnika alimentacyjnego

Data uchwały:
2008-11-17

Numer uchwały:
XXII/159/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Z mocą od:
2008-10-01

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 313, poz. 3817 z dnia 05.12.2008 r.