W sprawie:
W  sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego w 2009 r.

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXIII/162/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Z mocą od:
2009-01-01

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 322, poz. 4215 z dnia 16.12.2008 r.

Nie obowiązuje