W sprawie:
W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Data uchwały:
2008-11-27

Numer uchwały:
XXIII/163/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Z mocą od:
2009-01-01

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 322, poz. 4216 z dnia 16.12.2008 r.

Nie obowiązuje