W sprawie:
W sprawie zmiany uchwały nr XIX/100/04 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Data uchwały:
2008-12-30

Numer uchwały:
XXIV/167/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 13, poz. 392 z dnia 02.02.2009 r.