W sprawie:
W sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Data uchwały:
2008-12-30

Numer uchwały:
XXIV/168/08

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Opublikowana w Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 10, poz. 238 z dnia 26.01.2009 r.