W sprawie:
W sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2010 r.

Data uchwały:
2010-02-03

Numer uchwały:
XXXV/234/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-02-03