W sprawie:
W sprawie zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Samodzielnego Zakładu opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie

Data uchwały:
2010-03-30

Numer uchwały:
XXXVII/238/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz siedzibie Gminnego Ośrodka Zdrowia