W sprawie:
W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2010-03-30

Numer uchwały:
XXXVII/239/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-03-30