W sprawie:
W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów za 2009 rok

Data uchwały:
2010-04-29

Numer uchwały:
XXXVIII/240/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-04-29