W sprawie:
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jaworskiemu na realizację zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2792D w miejscowości Snowidza od km.4+915 do km 5+560

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
XXXIX/243/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-23