W sprawie:
W sprawie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2009

Data uchwały:
2010-06-23

Numer uchwały:
XXXIX/244/10

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojów

Uchwała wchodzi w życie:
2010-06-23