Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mściwojów na 30 czerwca 2010 r.
 
[Podstawa prawna: Art. 37, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)]
 
 
 
1. Dochody gminy  5 387 205,56 zł
2. Wydatki gminy  6 119 018,07 zł
3. Deficyt budżetu gminy  731 812,51 zł
4. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych 0