O G Ł O S Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Mściwojowie
z dnia 05 listopada 2010 r.
 
   Działając na podstawie art.18 ust.5 ustawy  z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz.1190) - podaje się do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. :
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W TARGOSZYNIE
1.       BOJARCZUK MARIUSZ    zam. Targoszyn
2.       SZAŁĘGA WOJCIECH       zam. Snowidza
3.       ZYCH HALINA                 zam. Targoszyn
4.       SOROKA EWA                 zam. Marcinowice
5.       IGNATOWICZ KAMIL       zam. Targoszyn
6.       ORŁOWSKA KATARZYNA zam. Targoszyn
7.       SNOCH MIROSŁAW         zam. Mściwojów
8.       NOWICKA DANUTA         zam. Marcinowice
9.       OŚKA JOANNA                zam. Targoszyn
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W SNOWIDZY
1.       ADAMEK WŁADYSŁAW    zam. Marcinowice
2.       STYPUŁA DANUTA           zam. Snowidza
3.       KOWALSKA JOANNA       zam. Mściwojów
4.       MAZUR MAGDALENA      zam. Mściwojów
5.       BIADAŁA HALINA            zam. Snowidza
6.       MARCHEWKA JUSTYNA   zam. Snowidza
7.       FUNTOWICZ JANINA       zam. Godziszowa
8.       CZEKAJ KRZYSZTOF         zam. Snowidza
9.       GOŁĘBIOWSKA EWA       zam. Niedaszów
 
OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MŚCIWOJOWIE
1.       AZIKIEWICZ MARIA              zam. Snowidza
2.       PASTERNAK BARTOSZ          zam. Mściwojów
3.       LECH BOGDAN                    zam. Mściwojów
4.       MARCHEWKA EMILIA          zam. Siekierzyce
5.       POTOCKI ZBIGNIEW            zam. Niedaszów
6.       KACPERSKI PIOTR               zam. Niedaszów
7.       MALEC MAREK                   zam. Mściwojów
8.       NOWICKI ŁUKASZ               zam. Marcinowice
9.       WOŹNICKA-KOCH ALINA     zam. Targoszyn
 
                                                                                                   Przewodnicząca
                                                                                            Gminnej Komisji Wyborczej
 
                                                                                             /-/ Elżbieta Stachurska