OGŁOSZENIE

Informuje się, że spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r. wyłożone będą do publicznego wgladu w dniach od 8 listopada br. do dnia 16 listopada br. w Urządzie Gminy Mściwojów nr 43 w Biurze Ewidencji Ludności - pok. nr 6 parter w godzinach od 7.00 do 15.00