obrazek

Chomiak Jan

Okręg wyborczy nr 3 - Luboradz
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - przewodniczący komisji
- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - członek komisji

tel.: +48 768728253
kom: +48 693490142
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak

Biuro Rady Gminy
pokój nr 19, I piętro
tel.: +48 768788541
fax: +48 768728595
e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl