obrazek

Drabowicz Małgorzata Maria

Okręg wyborczy nr 4 - Barycz, Snowidza
(KWW PIOTRA OLCHÓWKI)

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - przewodnicząca komisji
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - członek komisji

tel.: +48 768718232
kom: +48 600964599
e-mail: m.drabowicz1@wp.pl
godziny dyżurów: brak

Biuro Rady Gminy
pokój nr 19, I piętro
tel.: +48 768788541
fax: +48 768728595
e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl