obrazek

Gołębiowska Wanda Józefa

Okręg wyborczy nr 7 - Nidaszów, Siekierzyce
(KWW "RAZEM DLA GMINY MŚCIWOJÓW")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - członek komisji
- Komisji ds. Oświaty i Zdrowia - członek komisji

tel.: +48 768728505
kom: +48 602522549
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak

Biuro Rady Gminy
pokój nr 19, I piętro
tel.: +48 768788541
fax: +48 768728595
e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl