obrazek

Kuleta Andrzej

Okręg wyborczy nr 3 - Mściwojów, Grzegorzów
(KWW "RAZEM DLA GMINY MŚCIWOJÓW")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - członek komisji
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - członek komisji

kom: +48 697617075
e-mail: andrzejkuleta5@wp.pl
godziny dyżurów: brak

Biuro Rady Gminy
pokój nr 19, I piętro
tel.: +48 768788541
fax: +48 768728595
e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl