Puciato Andrzej

Okręg wyborczy nr 5 - Godziszowa
(KWW "GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ")

Wchodzi w skład stałych komisji Rady Gminy:
- Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - przewodniczący komisji
- Komisji Ładu i Porządku Publicznego - członek komisji

kom: +48 695641601
e-mail: brak
godziny dyżurów: brak

Biuro Rady Gminy
pokój nr 19, I piętro
tel.: +48 768788541
fax: +48 768728595
e-mail: gwarszawa@msciwojow.pl