Wykaz punktów zbierających zużyty sprzętów agd i rtv pochodzących z gospodarstw domowych położonych na terenie miasta Jawora.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6a ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity Dz.U.z 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zm./ w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym /Dz.U. 2005 Nr 180, poz. 1495 ze zm./.