INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU  18 LUTEGO 2011 R. (PIĄTEK) 0 GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZEDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ V SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W KADENCJI 2010-2014.

Porządek obrad:
1.Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja z pracy Wójta Gminy od początku kadencji.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę w roku 2010.
5. Projekty uchwał:
- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Niedaszowie,
- w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Mściwojów,
- w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla sołtysów Gminy Mściwojów,
- w sprawie  nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mściwojów środków stanowiących fundusz sołecki,
- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.
6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska