INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 30 MARCA 2011 R. (ŚRODA) 0 GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZEDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ VI SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW W KADENCJI 2010-2014.


Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
3. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r.
4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r.
5. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
6. Przyjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r.
- w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Jaworskiego,
- w sprawie dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku,
- w sprawie ustanowienia służebności przesyłu.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania Programu Gospodarki Odpadami  dla Gminy Mściwojów.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne:
- gospodarka śmieciowa w gminie.
 

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska